Print

Railroad: Ypsilanti & Saline Electric Railway Company

xxxxx

Built: 1899 - Ypsilanti to Saline

Sold: 1901 - to Detroit, Ypsilanti, Ann Arbor & Jackson.

Reference: [MRRC]